December 12, 2017

Doen Aansoek

Afsnypunt
Die afsnypunt vir aansoeke van studente wat hoërskool in 2019 begin, is Vrydag 23 Maart om 15:00.

Wat om te stuur
1. Voltooi die Geleentheid Trust beurs aansoekvorm (kliek hier vir aflaai)
2. ‘n ID foto van die student
3. Graad 6 Desember akademiese verslag(rapport). Slegs kandidate met ‘n gemiddeld van 70% en hoër, sal in aanmerking kom vir die beurs.

Kandidate word versoek om beskikbaar te wees op die naweek van 14&15 April, wanneer Rondte 2 van keuring sal plaasvind. Vir meer besonderhede oor die keuringsproses, kliek hier.

Waarheen om te stuur
– email info@geleentheid.org.za
– faks 086 548 8130
– of laai dit af by Janine Arendse te Devonshire Huis, Ryneveldstraat 13, Stellenbosch.

Neem kennis dat slegs twee beurse word jaarliks toegestaan vanaf meer as 50 aansoeke. Baie sterkte!