December 12, 2017

Keuring

Keuringsvereistes

Die volgende vereistes (in orde van belangrikheid) word gebruik tydens ons keuringsproses:

1. Akademiese vermoë
2. Werklike finansiële nood
3. Prestasie is leierskap, sport en kultuur
4. Stabiele huislike omgewing

Keuringsproses

Rondte 1: Aansoeke
Kandidate word gekeur volgens die aansoeke wat ingedien word. Ongeveer 16 kandidate word gekies vir Rondte 2.

Rondte 2: Toetse
Kandidate moet beskikbaar wees vir toetse die naweek van 16-17 April. Die top 6 presteerders word gekies vir Rondte 3.

Rondte 3: Onderhoude
Kandidate en hul ouers/voogde moet beskikbaar wees op Saterdag xx Mei vir ‘n onderhoud en Sondag xx Mei vir ‘n tuisbesoek. Twee finaliste word aangekondig vir Rondte 4.

Rondte 4: Skool aansoek
Die Geleentheid Beurs is suksesvol wanneer die hoërskool van keuse die student se suksesvolle aansoek bevestig.