October 22, 2017

Die Beurs

Die Geleentheid Trust Beurs word toegeken aan skoliere in hul laaste jaar van laerkool, Graad 7. Die beurs dek algemene uitgawes wat gepaard gaan met ‘n hoërskool loopbaan. Wenners van hierdie beurs kan dan by hul hoërskool van keuse in die Stellenbosch omgewing aansoek doen en bywoon solank hul aansoek by die skool suksesvol is.

Die beurs dek die volgende:

– Tussen 50% en 100% van skoolfooie, hangende die skolier se finansiële situasie
– Weeklikse sakgeld
– Ekstra akademiese klasse waar nodig
– Deurgaande mentorskap

Die beurs dek nie:

– Koshuisgelde
– Boeke en uniform
– Vervoer

In totaal is die Geleentheid Beurs omtrent R30,000 per jaar werd. Twee skoliere word jaarliks gekies soos per die keuringsvereistes gelys hier.